Formular regjistrimi per pjesemarresit
Te dhenat tuaja
Emer:*
Mbiemer:*
E-mail:*
Adresa:
Qyteti:*
Telefon:
Cel: *
Nga cili site/ reklame keni marr vesh per panairin?* 
 
Per cfare informacioni jeni me shume te interesuar?*
Per universitete  Per shkolle te mesme apo kurs gjuhe
Për cilin event doni të rregjistroheni?*
Tirana, 15 - 16 Shkurt 2019
Shkodër, 17 Shkurt 2019
Fier, 18 Shkurt 2019

* Jeni duke u interesuar per veten apo per femijen tuaj?  
Mosha: 
* Viti i lindjes: 
* Profesioni aktual:
 Nxenes    Shkolle: 
 Student    Universitet: 
 Ne master    Universitet: 
 te tjera  
 
* Kur keni ndermend te ikni me studime?: 
 
* Cfare informacione deshironi te merrni gjate evenimentit?
Programe universiteti
Programe masteri
Program pergatitor
Programe transferimi
PhD
Diplome profesionale
Programe universiteti distant learning
Programe masteri distant learning
MBA

* Specializim:

Agricultural Science / Animal husbandry / Botany
 Agribusiness
 Agribusiness Management
 Agricultural Science
 Agriecomonics
 Agritechnologies / Biotechnologies
 Animal Husbandry
 Botany
 Forestry
 Wine science
Architecture / Civil Engineering / Planning
 Architecture
 Architecture / Interior design
 Architecture and Construction
 Civil Engineering
 Conservation of Historical Objects
 Construction
 Construction Projects
 Constructional and computer design
 Landscaping
 Urban Planning
Arts and Design
 Acting
 Animation / Illustration
 Art History
 Arts
 Ceramics / Plastic / Wood
 Dances and choreography
 Design
 Design - Advertising
 Design - Automotive and Transport
 Design - fashion
 Design - Publishing
 Design - web & Electronic Media
 Design Management
 Film and Television Studies
 Glass design
 Graphic design
 Industrial design
 Interior design
 Jewellery design
 Photography
 Scenography
 Textile
 Theatre
Biological Sciences / Natural Sciences
 Anatomy
 Biochemistry
 Biology
 Boitechnologies
 Chemistry
 Food Technologies
 Genetics
 Marine Biology
 Marine Sciences
 Microbiology
 Molecular Biology
 Oceanography
 Zoology
 Zoology - Animal Behaviour
Criminalistics / Forensic Medicine
 Criminalistics
 Forensic Medicine
Dietology / Food Nutrition
 Dietology / Proper nutrition
Ecology / Environmental Science
 Ecology
 Environmental Studies and Tourism
 Marine Studies
 Sustainable Development
 Water Resources
Ecomomics - Business and Management
 Business
 Business Administration
 Communication - Corporate
 Entrepreneurship
 Human Resources
 Information Management
 Information Systems
 International Business
 International Management
 Management - Leadership
 Manufacturing
 MBA
 Project Management
 Real Estate Management
Ecomomics - Ecomomics
 Economics
Economics - Marketing and Advertising
 Marketing
 Marketing and Advertising
Economics - Trade
 Chain Management
 Retailing
 Trade
 Web Trade
Economics - Transport and Logistics
 Aviation transport and logistics
 Transport and Logistics
Energy / Energy Sources
 Alternative Energy Sources
 Energetics
Engineering
 Automotive Engineering
 Aviation / Aviation Engineering
 Elecronics
 Electrical Engeneering
 Engineering
 Engineering Technologies
 Mechanical engineering
 Mechanics
Finance / Accounting / Banking / Insurance
 ACCA
 Accounting and Finance
 Accounting and Finance Analyses
 Banking
 Finance
 Finance - Corporate
 Finance - International
 Finance - Investments
 Finance Markets
 Taxes
Geography / Geology
 Geographical Information systems
 Geographical Risk
 Geography - Environment
 Geology
 Oceanography
Hairdressing / Cosmetics / Aromatherapy
 Hairdressing / Cosmetics / Aromatherapy
Humanities
 Humanities
Informatics / Computers
 3D and Visual Arts
 Computer Animation
 Computer Networks and Systems
 Computer Science and Technologies
 Computer Security
 Informatics
 Information Systems and technologies
 Internet technologies
 Multi media / Electronic Games
 Robotics / Artificial Intelligence
 Software / Programming
 Telecommunication Technologies
Languages / Linguistics
 American Studies
 Arab
 Canadian studies
 Celtic studies
 Chinese
 Czech
 English
 European Languages
 French
 German
 Greek
 Interpreting / Translation
 Irish studies
 Italian
 Japanese
 Latin-American studies
 Linguistics
 Literature
 Portuguese studies
 Russian
 Scottish studies
 Sigh language
 Spanish
 Studii
 Welsh studies
Legal Studies
 European Law
 International Law
 Juridictial Administration
 Law LLM
 Legal Studies
Maritime studies
 Maritime Engineering
 Maritime Management
 Maritime Studies
Mathematics / Physics / Statistics
 Astronomy
 Mathematics
 Mathematics - Applied
 Physics
 Statistics
Media and Mass Communications
 Creative Writing
 Event Management
 Journalism
 Media
 Media and Communications
 Media Products
 Public relations
 Publishing
Medicine / Health Sciences
 Biomedicine
 Dentistry
 Health Management
 Health Sciences
 Health Sciences - Clinical Practice
 Medical appliances
 Medical Informatics
 Medical laboratory
 Medicine
 Optics
 Pharmacy
 Physiotherapy
 Psychotherapy
 Veterinary Medicine
Music
 Composing
 Music
 Music - combined subjects
 Orchestrate
 Performing
 Sound recording / Audio Technology
Politics / International Relations
 Conflict Solutions
 Diplomacy
 European Studies
 Government / Public Administration
 Intercultural communications
 International Politics
 International Relations
 Peace Keeping
 Political Studies
 Security
Psychology
 Psychology
Science
 Science
Social Sciences
 Anthropology
 Archeology
 Cultural Science
 Education
 History
 Pedagogy
 Philosophy
 Social Work
 Sociology
 Theology
Sport
 Coaching
 Sport and Fitnes
 Sports
 Sports management
Student Loans UK
 Student Loans UK
Telecommunications
 Telecommunications
Tourism / Hotel management / Culinary
 Ecotourism
 leisure and recreation
 National Heritage and Tourism
 Restaurant / Culinary
 Tourism
 Tourism - Casino management
 Tourism - Spa management
 Tourism and Hotel Management
 Tourism Development
University preparation
 Certificate Preparation
 Foundation

 
Ne cilin shtet deshironi te studioni:
 Britania e madhe
 Danimarke
 Hollande
 te tjera 
Jeni i interesuar per kurse te gjuheve te huaja jashteshtetit ? 
Programe te tjera: 
 
* Cfare gjuhesh te huaja zoteroni?
 Gjuha angleze  Niveli 
 
Keni dhene provimin e gjuhes angleze:
TOEFL Rezultat: 
IELTS Rezultat: 
Cambridge  Rezultat:
 
 Gjuha gjermane  Niveli 
 Gjuha franceze  Niveli 
 Gjuha spanjolle  Niveli 
 Gjuha italiane  Niveli 
 
te tjera: 
 
* Gjuha ne te cilen do te kryeni Studimet:
Anglisht
Gjermanisht
Frengjisht
Spanjisht
Italisht


A jeni të interesuar për shkolla të mesme apo kampe verore?
Po Jo
 
Care este programul de studiu de care sunteţi interesaţi: *
Gjimnaz jashteshtetit

Gjuha kryesore e studimit?*
 Gjuha angleze
 Gjuha gjermane
 Gjuha franceze
 Gjuha spanjolle
 Gjuha italiane

Kamp veror

Cfare gjuhe deshironi qe femija juaj te studioj ne kampin veror?*
 Gjuha angleze
 Gjuha gjermane
 Gjuha franceze
 Gjuha spanjolle
 Gjuha italiane

 
Per te vazhduar, ju lutemi te zgjidhni specializimin per te cilin jeni i/e interesuar
    
Emri i femijes:*   
Sa vjec eshte femija juaj?  
Viti i lindjes*                                            
Ne cilen klase eshte aktualisht?  
Ne cilen shkolle studion?*  

* Gjuha ne te cilen do te kryeni Studimet:
Anglisht
Gjermanisht
Frengjisht
Spanjisht
Italisht

Cfare programi ju intereson:
 Gjimnaz jashteshtetit
Gjuha kryesore e studimit?*
 Gjuha angleze
 Gjuha gjermane
 Gjuha franceze
 Gjuha spanjolle
 Gjuha italiane
Per cilin vit jeni duke u interesuar?* 
 Kamp veror
Cfare gjuhe deshironi qe femija juaj te studioj ne kampin veror?*
 Gjuha angleze
 Gjuha gjermane
 Gjuha franceze
 Gjuha spanjolle
 Gjuha italiane
Keni marr katallogun INTEGRAL    Po Jo

A jeni të interesuar në Univeristete?
Po Jo
 
* Cfare informacione deshironi te merrni gjate evenimentit? Programe universiteti
Programe masteri
Program pergatitor
Programe transferimi
PhD
Diplome profesionale
Programe universiteti distant learning
Programe masteri distant learning
MBA

* Specializim: Agricultural Science / Animal husbandry / Botany
 Agribusiness
 Agribusiness Management
 Agricultural Science
 Agriecomonics
 Agritechnologies / Biotechnologies
 Animal Husbandry
 Botany
 Forestry
 Wine science
Architecture / Civil Engineering / Planning
 Architecture
 Architecture / Interior design
 Architecture and Construction
 Civil Engineering
 Conservation of Historical Objects
 Construction
 Construction Projects
 Constructional and computer design
 Landscaping
 Urban Planning
Arts and Design
 Acting
 Animation / Illustration
 Art History
 Arts
 Ceramics / Plastic / Wood
 Dances and choreography
 Design
 Design - Advertising
 Design - Automotive and Transport
 Design - fashion
 Design - Publishing
 Design - web & Electronic Media
 Design Management
 Film and Television Studies
 Glass design
 Graphic design
 Industrial design
 Interior design
 Jewellery design
 Photography
 Scenography
 Textile
 Theatre
Biological Sciences / Natural Sciences
 Anatomy
 Biochemistry
 Biology
 Boitechnologies
 Chemistry
 Food Technologies
 Genetics
 Marine Biology
 Marine Sciences
 Microbiology
 Molecular Biology
 Oceanography
 Zoology
 Zoology - Animal Behaviour
Criminalistics / Forensic Medicine
 Criminalistics
 Forensic Medicine
Dietology / Food Nutrition
 Dietology / Proper nutrition
Ecology / Environmental Science
 Ecology
 Environmental Studies and Tourism
 Marine Studies
 Sustainable Development
 Water Resources
Ecomomics - Business and Management
 Business
 Business Administration
 Communication - Corporate
 Entrepreneurship
 Human Resources
 Information Management
 Information Systems
 International Business
 International Management
 Management - Leadership
 Manufacturing
 MBA
 Project Management
 Real Estate Management
Ecomomics - Ecomomics
 Economics
Economics - Marketing and Advertising
 Marketing
 Marketing and Advertising
Economics - Trade
 Chain Management
 Retailing
 Trade
 Web Trade
Economics - Transport and Logistics
 Aviation transport and logistics
 Transport and Logistics
Energy / Energy Sources
 Alternative Energy Sources
 Energetics
Engineering
 Automotive Engineering
 Aviation / Aviation Engineering
 Elecronics
 Electrical Engeneering
 Engineering
 Engineering Technologies
 Mechanical engineering
 Mechanics
Finance / Accounting / Banking / Insurance
 ACCA
 Accounting and Finance
 Accounting and Finance Analyses
 Banking
 Finance
 Finance - Corporate
 Finance - International
 Finance - Investments
 Finance Markets
 Taxes
Geography / Geology
 Geographical Information systems
 Geographical Risk
 Geography - Environment
 Geology
 Oceanography
Hairdressing / Cosmetics / Aromatherapy
 Hairdressing / Cosmetics / Aromatherapy
Humanities
 Humanities
Informatics / Computers
 3D and Visual Arts
 Computer Animation
 Computer Networks and Systems
 Computer Science and Technologies
 Computer Security
 Informatics
 Information Systems and technologies
 Internet technologies
 Multi media / Electronic Games
 Robotics / Artificial Intelligence
 Software / Programming
 Telecommunication Technologies
Languages / Linguistics
 American Studies
 Arab
 Canadian studies
 Celtic studies
 Chinese
 Czech
 English
 European Languages
 French
 German
 Greek
 Interpreting / Translation
 Irish studies
 Italian
 Japanese
 Latin-American studies
 Linguistics
 Literature
 Portuguese studies
 Russian
 Scottish studies
 Sigh language
 Spanish
 Studii
 Welsh studies
Legal Studies
 European Law
 International Law
 Juridictial Administration
 Law LLM
 Legal Studies
Maritime studies
 Maritime Engineering
 Maritime Management
 Maritime Studies
Mathematics / Physics / Statistics
 Astronomy
 Mathematics
 Mathematics - Applied
 Physics
 Statistics
Media and Mass Communications
 Creative Writing
 Event Management
 Journalism
 Media
 Media and Communications
 Media Products
 Public relations
 Publishing
Medicine / Health Sciences
 Biomedicine
 Dentistry
 Health Management
 Health Sciences
 Health Sciences - Clinical Practice
 Medical appliances
 Medical Informatics
 Medical laboratory
 Medicine
 Optics
 Pharmacy
 Physiotherapy
 Psychotherapy
 Veterinary Medicine
Music
 Composing
 Music
 Music - combined subjects
 Orchestrate
 Performing
 Sound recording / Audio Technology
Politics / International Relations
 Conflict Solutions
 Diplomacy
 European Studies
 Government / Public Administration
 Intercultural communications
 International Politics
 International Relations
 Peace Keeping
 Political Studies
 Security
Psychology
 Psychology
Science
 Science
Social Sciences
 Anthropology
 Archeology
 Cultural Science
 Education
 History
 Pedagogy
 Philosophy
 Social Work
 Sociology
 Theology
Sport
 Coaching
 Sport and Fitnes
 Sports
 Sports management
Student Loans UK
 Student Loans UK
Telecommunications
 Telecommunications
Tourism / Hotel management / Culinary
 Ecotourism
 leisure and recreation
 National Heritage and Tourism
 Restaurant / Culinary
 Tourism
 Tourism - Casino management
 Tourism - Spa management
 Tourism and Hotel Management
 Tourism Development
University preparation
 Certificate Preparation
 Foundation

* - fusha te detyrueshme

 

 
fillim | pjesemarres | prezantimet | regjistrim | bursa | kontakt
Copyright © www.integral.al . All rights reserved.